Opis będziemy uzupełniali w miarę postępów,  zdjęcia, filmy, treść .